Jdi na obsah Jdi na menu
 


Na tuto stránku vstupuj s

pokorou v srdci.

Věřím v Boha otce všemohoucího, spasitele nebe i zemně, pána našeho Ježíše Krista


Obrazek

Obrazek

Religious Myspace Comments

Obrazek 

SLECINKY.EU

Obrazek

SLECINKY.EU

Modlitba Páně

Otče náš, jenž jsi v (nebo: na) nebesích,
posvěť se jméno tvé,
přijď království tvé,
buď vůle tvá
jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej(ž) nám dnes
a odpusť nám naše viny,
jako(ž) i my odpouštíme našim viníkům
a neuveď nás v pokušení,
ale zbav (nebo: chraň) nás od zlého.
[Neboť tvé je království i moc i sláva na věky věků.]

Amen

Obrazek 

The Crucifixion Of Jesus Christ and Saint Mary Picture  Free jesus Christ Crufixion Wallpapers and Pictures

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

SLECINKY.EU

Obrazek

Image du Blog marocaine001.centerblog.net

Obrazek

SLECINKY.EU | Sdílení a uložení fotek zdarma

Obrazek

722.gif

Obrazek           Obrazek

Obrazek

 

Obrazek

SLECINKY.EU

 

Obrazek

Obrazek

Desatero Božích přikázání

Já jsem Pán, tvůj Bůh:

1. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne. (Neuctívej jiné bohy)
2. Nevezmeš jména Božího nadarmo. (Nezneužívej Boží jméno).
3. Pomni, abys den sváteční světil. (Zasvěť jeden den v týdnu Bohu)
4. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi.
5. Nezabiješ. (Nebudeš vraždit).
6. Nesesmilníš. (Měj v úctě lásku mezi mužem a ženou).
7. Nepokradeš. (Nezcizuj majetek druhých lidí).
8. Nepromluvíš křivého svědectví. (Nemluv o jiných lidech nepravdivě).
9. Nepožádáš manželky bližního svého. (Měj v úctě lásku mezi mužem a ženou).
10. Nepožádáš statku bližního svého. (Nezcizuj majetek druhých lidí).

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Zde si můžete vypnout hudbu !

Obrazek

Hezké povídání o Bohu a o tom

 co je tvoje.

OTEVŘI   

Návštěva u Jany

Nahoře si vypněte hudbu.

Obrazek

Obrazek

SLECINKY.EU | Sdílení a uložení fotek zdarma

Obrazek

Obrazek

Vítejte u JANYObrazek

Obrazek 

SLECINKY.EU

Obrazek 

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

 

Obrazek

Kdyby se mě Bůh zeptal, co si přeju na tyto svátky, řekla bych:
„S láskou opatruj ty,

kdo čtou tyto řádky.”

Obrazek

SLECINKY.EU

Obrazek

Obrazek

 

Ukřižování

Obrazek  

holy cross

Obrazek 

SLECINKY.EU

Obrazek 

Obrazek

Obrazek

Věřím v Boha otce všemohoucího, spasitele nebe i zemně, pána našeho, Ježíše Krista

Obrazek 

Hezká Prezentace o BIBLI

Hudbu si vypněte nahoře pod videem !

OTEVŘI

 

Obrazek

Vítejte u JANY 

Obrazek

Obrazek

tweety angel

 Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

SLECINKY.EU

Obrazek

SLECINKY.EU 

Obrazek

SLECINKY.EU

Obrazek

SLECINKY.EU

Obrazek

SLECINKY.EU

Obrazek

SLECINKY.EU

 

Obrazek

Obrazek

SLECINKY.EU | Sdílení a uložení fotek zdarma

Obrazek
SLECINKY.EU | Sdílení a uložení fotek zdarma

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

 

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Image du Blog marocaine001.centerblog.net

Obrazek

Obrazek

SLECINKY.EU

Obrazek

SLECINKY.EU

Obrazek

Maria - Matka

Obrazek

SLECINKY.EU

Obrazek

red rose

SLECINKY.EU

Obrazek

Dětská modlitbička

Andělíčku můj strážníčku opatruj mi mou dušičku,

opatruj ji ve dne v noci od zloby a od zlé moci.

Obrazek

SLECINKY.EU

Obrazek

SLECINKY.EU 

Obrazek

SLECINKY.EU

Obrazek

Dětská modlitbička

Pane Bože na nebi dětský hlas Tě velebí,

posílá Ti modlitbičku za tatíčka za mamičku,

dej jim zdraví, štěstí dej a je dlouho zachovej.

Obrazek

SLECINKY.EU

Obrazek

angelgirl

Obrazek

Obrazek

Obrazek

SLECINKY.EU

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

SLECINKY.EU

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

SLECINKY.EU

Modlitba za zdraví a uzdravení

 

 

Drahý Bože,
 
Vím, že jsi mě stvořil jako svůj dokonalý obraz. Prosím Tebe,
Ducha svatého a Archanděla Rafaela, abyste mi pomohli
poznat a prožívat dokonalé zdraví mého fyzického těla.
Jsem ochotna zbavit se všech myšlenek a činů, jež
vytvářejí iluzi nemoci a bolesti. Vím, že jsi
všudepřítomný a tedy existuješ v každé buňce mého těla. Prosím pomoz mi pocítit ve svém fyzickém těle Tvou lásku a poznat, že mě právě teď chováš ve své náruči.

Amen.

Obrazek

Religious Myspace Comments

Zapal svíci svým blízkým

Klikni

Internetová katedrála

Obrazek

Obrazek

 Tapeta

Obrazek 

Obrazek

 

ZPĚT

 Vítejte u JANY